Cennik

Czas pobytu w cenie biletu to 75 minut.
60 minut + 15 minut gratis.

Godziny Normalny Ulgowy(1) Ulgowy(2) Rodzinny(R) Rodzinny(R+)
6:00 - 8:00
13,00 zł
30 gr
10,00 zł
30 gr
12,00 zł
30 gr
36,00 zł
90 gr
10,00 zł
30 gr
8:00 - 15:00
15,00 zł
30 gr
11,00 zł
30 gr
13,00 zł
30 gr
36,00 zł
90 gr
11,00 zł
30 gr
15:00 - 22:00
17,50 zł
30 gr
12,50 zł
30 gr
14,00 zł
30 gr
36,00 zł
90 gr
12,00 zł
30 gr
Godziny Normalny Ulgowy(1) Ulgowy(2) Rodzinny(R) Rodzinny(R+)
6:00 - 8:00
13,00 zł
30 gr
10,00 zł
30 gr
12,00 zł
30 gr
36,00 zł
90 gr
10,00 zł
30 gr
8:00 - 10:00
17,00 zł
30 gr
12,00 zł
30 gr
14,00 zł
30 gr
36,00 zł
90 gr
12,00 zł
30 gr
10:00 - 21:00
18,00 zł
30 gr
13,00 zł
30 gr
15,00 zł
30 gr
39,00 zł
90 gr
13,00 zł
30 gr

Czas pobytu w cenie biletu to 135 minut.
120 minut + 15 minut gratis.

Godziny Normalny Ulgowy(1) Ulgowy(2) Rodzinny(R) Rodzinny(R+)
6:00 - 8:00
19,50 zł
30 gr
15,00 zł
30 gr
18,00 zł
30 gr
52,50 zł
90 gr
15,00 zł
30 gr
8:00 – 15:00
23,50 zł
30 gr
17,50 zł
30 gr
20,50 zł
30 gr
55,50 zł
90 gr
17,50 zł
30 gr
15:00 – 22:00
30,00 zł
30 gr
20,50 zł
30 gr
22,00 zł
30 gr
55,50 zł
90 gr
18,50 zł
30 gr
Godziny Normalny Ulgowy(1) Ulgowy(2) Rodzinny(R) Rodzinny(R+)
6:00 – 8:00
19,50 zł
30 gr
15,00 zł
30 gr
18,00 zł
30 gr
52,50 zł
90 gr
15,00 zł
30 gr
8:00 – 10:00
29,00 zł
30 gr
19,00 zł
30 gr
22,00 zł
30 gr
55,50 zł
90 gr
18,50 zł
30 gr
10:00 – 22:00
31,00 zł
30 gr
21,00 zł
30 gr
24,50 zł
30 gr
61,50 zł
90 gr
20,50 zł
30 gr

Czas pobytu w cenie biletu to 195 minut.
180 minut + 15 minut gratis.

Godziny Normalny Ulgowy(1) Ulgowy(2) Rodzinny(R) Rodzinny(R+)
6:00 - 18:00
30,00 zł
30 gr
22,50 zł
30 gr
27,50 zł
30 gr
85,00 zł
90 gr
22,50 zł
30 gr
6:00 - 18:00
36,00 zł
30 gr
26,00 zł
30 gr
31,00 zł
30 gr
88,00 zł
90 gr
26,00 zł
30 gr
6:00 - 18:00
45,00 zł
30 gr
30,50 zł
30 gr
33,50 zł
30 gr
88,00 zł
90 gr
30,00 zł
20 gr
Godziny Normalny Ulgowy(1) Ulgowy(2) Rodzinny(R) Rodzinny(R+)
6:00 – 8:00
30,00 zł
30 gr
22,50 zł
30 gr
27,50 zł
30 gr
85,00 zł
90 gr
22,50 zł
30 gr
8:00 - 10:00
43,50 zł
30 gr
28,50 zł
30 gr
33,50 zł
30 gr
88,00 zł
90 gr
28,50 zł
30 gr
10:00 - 22:00
46,50 zł
30 gr
31,50 zł
30 gr
37,00 zł
30 gr
97,00 zł
90 gr
31,50 zł
30 gr
 • Dzieci w wieku 3-7 lat – dokument nie wymagany

 • Uczniowie szkół podstawowych i ponad pods. – leg. szkolna

 • Studenci do 26 lat – leg. studencka

 • Emeryci i renciści – leg. lub odcinek renty bądź emerytury

 • Seniorzy – dokument tożsamości (Panie od 60 lat, Panowie od 65 lat.)
   • 0Bilet dla os. niepełnosprawnej: 10,00 zł (1h), 15,00 zł (2h) lub 22,50 zł (3h) + bilet ulgowy dla opiekuna
   • Dzieci do 3 roku życia korzystają z oferty basenu bezpłatnie
   • Bilety grupowe 1 godzina max do 5 grup (max 100 osób)
  • Wynajem toru pływackiego: 70 zł za godzinę
  •