Program

Aquarion oferuje uczestnikom Żorskiego programu duża rodzina 50% rabatu na korzystanie z usług.

Program „Duża rodzina” ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych przez ułatwienie im dostępu do kultury, rekreacji i sportu oraz innych usług i dóbr.

Program adresowany jest do „rodzin wielodzietnych” przez które rozumie się rodziny zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Żory, składające się z rodziców lub opiekunów prawnych (z jednego rodzica, opiekuna prawnego) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje i nie pracuje, jak również rodzinę zastępczą bez względu na ilość dzieci.

Kto: Rodziny wielodzietne i rodziny zastępcze
Rodzice: 2 rodziców, 2 opiekunów prawnych lub opiekun i rodzic
Ilość dzieci: 3 i więcej, bez względu (rodzina zastępcza)
Wiek dzieci: do 18 lat lub do 24 lat jeśli dziecko uczy się lub studiuje i nie pracuje
Zameldowanie: na terenie miasta Żor, stałe lub tymczasowe

Zapraszamy codziennie od 21:00 do 22:00 na tanie pływanie. Koszt biletu tylko 20,50 zł. 

Tanie pływanie

Skip to content